วิธีสมัครสอบ TOEIC 2024 และข้อมูลสำคัญเตรียมตัวสอบ (ก.ค 67)

ครูภูมิรวบรวมทุกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวิธีสมัครสอบโทอิค วิธีติดต่อศูนย์สอบ รอบการสอบ การเดินทางไปศุนย์สอบ ข้อปฏิบัติในห้องสอบ TOEIC ไว้ในที่นี่ที่เดียว