วิธีสมัครสอบ TOEIC 2024 และข้อมูลสำคัญเตรียมตัวสอบ (ก.ค 67)

วิธีสมัครสอบ TOEIC 2022 และข้อมูลสำคัญ เพื่อเตรียมตัวสอบ TOEIC
ครูภูมิรวบรวมทุกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวิธีสมัครสอบโทอิค วิธีติดต่อศูนย์สอบ รอบการสอบ การเดินทางไปศุนย์สอบ ข้อปฏิบัติในห้องสอบ TOEIC ไว้ในที่นี่ที่เดียว
อัพเดทข่าวสารศูนย์สอบ TOEIC ประจำเดือนกรกฏาคม 2024
 

– 📢 CPA (Thailand) ขยายโปรโมชั่น สอบ TOEIC Listening & Reading Test (Institutional) ผลคะแนนรูปแบบ Personal ในอัตราพิเศษ 1,600 บาท (ปกติ 1,800 บาท) จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 นี้

 
วันหยุดศูนย์สอบประจำเดือนกรกฎาคม 2024 :
 

– 

 

1. การสำรองที่นั่งสอบ TOEIC 2024

ผู้สอบที่สอบส่วนตัวควรสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนสอบด้วยตัวเองที่ศูนย์ หรือ ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2260-7061 (กรุงเทพฯ) 053-241-273 (เชียงใหม่) ในวันจันทร์ – วันเสาร์ระหว่างเวลา 08:00 – 16:30 น.

สำหรับผู้ที่สอบในนามองค์กรสามารถสำรองที่นั่งได้โดยส่งใบสำรองที่นั่งสอบ (Test Request Form) ทาง FAX ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

ดูข้อมูลข่าวสารและวันหยุดของศูนย์สอบได้จากเพจ Facebook ของ The Center for Professional Assessment(CPA) หรือจากทาง http://www.cpathailand.co.th/

* The Center for Professional Assessment (CPA) เป็นหน่วยงานที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดการวัดผลการสอบ TOEIC ในประเทศไทย
** Toeickiller by KruPoom เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดสอบหรือรับสมัครสอบ TOEIC และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบกลาง TOEIC ของศูนย์สอบ

 

2. รอบเวลาที่จัดสอบ TOEIC

ศูนย์สอบ TOEIC เปิดสอบ TOEIC วันละ 2 รอบ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

รอบที่ 1 เวลา 09:00 น.

รอบที่ 2 เวลา 13:00 น.

รอบพิเศษ วันเสาร์ เวลา 16:00 น.

**ในวันที่ 1 -31 กค. 65 ศูนย์สอบกรุงเทพมีการเปลี่ยนแปลงรอบการจัดสอบ เป็น 4 รอบ ได้แก่ ช่วง 9:00 / 10:00 / 13:30 และ 14:30 เปิดให้ check-in 1 ชั่วโมงก่อนการสอบ และปิดรอบการ check-in 10 นาทีก่อนการสอบ

 

3. อัตราค่าสอบโทอิค

1,800 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป (Personal) TOEIC Listening & Reading Test  (ปี 2024)

1,200 บาท สำหรับผู้สอบในนามสถาบันศึกษา

 

4. ศูนย์สอบโทอิค

 

ศูนย์สอบ TOEIC ประเทศไทย มี 2 แห่ง ได้แก่

 

4.1 ศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพฯ Center for Profession Assessment (Thailand)

ที่ตั้ง : ชั้น 19 อาคาร BB ห้อง 1907 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพ 10110

เบอร์โทร : 0-2260-7061, 0-2259-3990

แฟกซ์ : 0-2664-3112

เว็บไซต์ : www.cpathailand.co.th

Google Map :  https://goo.gl/maps/JS86ZQHkWnZHhThE9

4.2 ศูนย์สอบ TOEIC เชียงใหม่ Center for Profession Assessment (Thailand) (Northern Region)

ที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารนวรัฐ ถนนแก้วนวรัฐ ซอย 3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

เบอร์โทร : 053-241-273

แฟกซ์ : 053-248-208

Google Map : https://goo.gl/maps/iUjsQ1uJwmtFT1M27

 

 

 

 

5. หลักฐานที่ต้องนำไปในวันสอบ TOEIC

 
5.1 กรณีสอบส่วนตัว

1. บัตรประชาชนตัวจริง หรือ ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง หรือ Passport ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ

2. ค่าสอบ1,800 บาท

5.2 กรณีสอบในนามองค์กร

1. บัตรประชาชนตัวจริง หรือ ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง หรือ Passport ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ

2. บัตรปะจำตัวพนักงานที่มีรูปถ่าย

3. ค่าสอบ (ในกรณีที่ผู้สอบชำระเอง)

4. แบบฟอร์มส่งตัวผู้สอบ (กรณีไม่ได้ส่งเอกสารทาง FAX)

 

 

6. ข้อปฏิบัติในการเข้าสบ TOEIC

1. ผู้สอบต้องมาถึงที่ศูนย์ TOEIC ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อลงทะเบียนสอบ

2. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ TOEIC กำหนดให้เท่านั้น

3. ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ รีโมทรถยนต์ ฯลฯ) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น แม้ว่าจะปิดเครื่องแล้วก็ตาม

4. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่นำติดตัวมาด้วย เช่น กระเป๋าถือ เอกสารต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินใดๆ เช่น กุญแจ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด โดยทางศูนย์จะจัดที่ไว้สำหรับวางของ แต่ไม่ถือเป็นการรับฝากสิ่งของ ดังนั้นทางศูนย์ไม่รับผิดชอบต่อการศูนย์หาย หรือ เสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นกับสิ่งของหรือทรัพย์สิน รวมทั้งสิ่งของต่างๆที่อยู่ภายในกระเป๋า ที่ผู้สอบนำมาวางไว้ที่ทำการของศูนย์

Tips : เนื่องจากเราจะเอาอะไรเข้าไปในห้องสอบไม่ได้เลย ทุกอย่างต้องฝากไว้ข้างนอกเท่านั้น (ยกเว้นนาฬิกา เงิน และบัตรจอดรถ) ดังนั้นก็วางแผนกัดีดีนะครับ ว่าวันสอบจะเอาอะไรไปบ้าง จะเอากระเป๋าไปดีไหม หรือไปตัวเปล่าก็อาจสะดวกดีครับ 

 

*คำเตือน : ตั้งแต่ 2019 เป็นต้นมา ผู้สอบห้ามขีดเขียนข้อความหรือวาดรูปใดๆลงในกระดาษคำถาม หากขีดเขียน ผู้สอบจะปรับการสอบเป็นโมฆะทันทีนะครับ ดังนั้น ต้องมีเทคนิคในการฝึก short term memory ด้วย

 

 

7. การรับผลสอบ

 

7.1 วิธีการรับผลสอบ 

ผู้สอบสามารถเลือกรับผลสอบได้ 2 วิธี ตามความสะดวกของผู้สอบ ดังนี้

1 ให้ทางศูนย์ส่งผลสอบไปตามที่อยู่ที่ผู้สอบแจ้งไว้ 

โดยผู้สอบจะเป็นผู้เขียนจ่าหน้าซองเองระหว่างขั้นตอนลงทะเบียนในวันสอบ

2 รับผลด้วยตัวเองที่ศูนย์สอบ 

ผู้ที่สอบในวันจันทร์ถึงศุกร์สามารถมารับผลสอบได้ในวันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลา 10:00 -16:30 น. ส่วนผู้ที่สอบในวันเสาร์สามารถมารับผลสอบได้ในวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป ตั้งแต่เวลา 10:00 – 16:30 น.

ทางศูนย์ไม่รับแจ้งผลทางโทรศัพท์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 

สำหรับผู้ที่สอบที่ศูนย์สอบ TOEIC เชียงใหม่ สามารถรับผลได้ใน 3 วันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลา 10:00 – 16:30 น.

ผู้สอบต้องไปรับผลสอบภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันทีสอบ

7.2 หลักฐานในการรับผลสอบ

1. ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC ตัวจริง

2. บัตรประชาชนตัวจริง หรือ ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง หรือ Passport ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้สอบกรณีสอบในนามองค์กรและรับผลสอบเองให้นำบัตรประจำตัวพนักงานมาด้วย

3. ในกรณีแต่ให้ผู้อื่นรับผลสอบแทน ผู้ที่มารับแทนจะต้องเตรียมเอกสารตามข้อ 1, 2 และ นำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง หรือ Passport ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ที่มารับแทน มาแสดงด้วย

 

 

8. การขอคัดสำเนาผลสอบ TOEIC

เราสามารถขอสำเนาผลสอบ TOEIC ที่เคยสอบมาได้ครับ โดยผลสอบนั้นจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ โดยผู้ที่ต้องการขอสำเนาผลสอบสามารถติดต่อที่ศูนย์สอบได้เลยเพื่อเขียนคำร้องขอใบคะแนนแบบ Reprint ระหว่างวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ระหว่างเวลา 08:00 – 16:30 น. ครับ โดยเอกสารที่ต้องเตรียมนั้นเหมือนกันกับตอนไปรับผลสอบเลยครับ แต่มีค่าใช้จ่ายในการคัดสำเนาเพิ่มเติม ฉบับละ 100 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง EMS ครับผม

บทความและเทคนิคการสอบ TOEIC จากครูภูมิ

เรียนโทอิค : 5 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC ที่สามารถแก้ไขได้เลยง่ายๆ

ครูภูมิมาแชร์เสริมทักษะภาษาอังกฤษจากคอร์สโทอิคเพื่ออัพสกิลการเขียนสำหรับการทำงาน และหางานทั้งในและต่างประเทศให้ง่ายขึ้น เสริมการเรียนโทอิคและภาษาอังกฤษให้แข็งแรงในระยะยาว

เทคนิคแนวทางพร้อมเครื่องมือสำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษ และ TOEIC ด้วยตัวเองเบื้องต้น

จากคนที่ไม่ได้เรียนโรงเรียนนานาชาติ ไม่เคยไปซัมเมอร์ต่างประเทศ ไม่ได้เรียนสายศิลป์ภาษา (เรียนสายวิทย์มาตลอด) ไม่ได้เรียนคณะอินเตอร์ และ ไม่ได้จบเมืองนอก เชื่อว่า ผมพอที่จะเป็นข้อพิสูจน์ว่า ใครๆก็สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษ(หรือภาษาใดๆ)ให้ดีด้วยตัวเองได้ หากมีแนวทางที่ดีและเครื่องมือที่ถูกต้อง ทุกอย่างเป็นไปได้แน่นอน